Platforma Youngcoder

Platforma Youngcoder – innowacja w e-nauce

Umiejętność rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie logicznego ciągu postępowania jest przydatna w każdej dziedzinie wiedzy, szczególnie zaś w procesie edukacji. Aby rozwijać zdolności uczniów w tym zakresie, proponujemy innowacyjne narzędzie wspomagające progres analitycznego myślenia.

Platforma Youngcoder jest ...

... przygotowana jako pomoc dydaktyczna przydatna w procesie kształcenia z zakresu algorytmiki i nauki programowania. Krok po kroku, od samych podstaw, przeprowadza użytkownika przez tajniki wiedzy programistycznej.

...przeznaczona dla nauczycieli, uczniów i indywidualnych użytkowników. Może być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna przez nauczyciela, może służyć do nauki własnej uczniom i każdemu, kto pragnie opanować wiedzę z algorytmiki i programowania.

... prosta w przystosowaniu do indywidualnych potrzeb uczniów i nauczyciela. Elastyczny mechanizm zarządzania zawartością pozwala na szybkie przygotowanie partii materiału, dopasowanej do poziomu wiedzy uczniów i ram programowych. Nauczyciel może publikować i edytować własne materiały, oraz dołączać je do przygotowanej wcześniej lekcji.

... wyposażona w zestaw zadań programistycznych oraz gotowy materiał teoretyczny. Każda lekcja zawiera opis, przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania. Automatycznym system oceniania pozwala na szybkie przygotowanie sprawdzianu/konkursu oraz publikację wyników.

Baza wiedzy

Platforma jest źródłem wiedzy o algorytmice i programowaniu. Obejmuje swoim zakresem języki programowania: C, C++, Pascal, oraz niebawem JAVA.

Edytor

Edycja treści publikowanych na platformie daje możliwość przygotowania toku nauki dostosowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczniów. Każda lekcja może być wyposażona w zadania odpowiadające wymaganiom edukacyjnym poszczególnych grup uczniów.

Sprawdzanie wyników

Rozwiązania zadań wysyłane są na serwer w celu weryfikacji. Informacja zwrotna, w postaci wyniku, przekazywana jest online w ciągu kilku sekund. System sprawdza poprawność działania programu, oraz bada jakość rozwiązania na podstawie testów obciążenia pamięci i czasów wykonania.

Konkursy

Platforma umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie sprawdzianu/konkursu wiedzy z programowania. Zawody mogą mieć także charakter szkolny, międzyszkolny, a nawet krajowy.
Zobacz wszystkie

Aktualności

Darmowy dostęp

Szanowni Państwo, w sytuacji panującej panademii  otwieramy zasoby youngocera. Każdy uzytkownik po rejestracji otrzyma darmowe konto do zasobów platfromy.

Więcej

Zadania maturalne z informatyki 2015

W dziale: Zadania -> Zbiór zadań z informatyki - zakres rozszerzony -> Zadania maturalne pojawiły się już zadania programistyczne z tegorocznej matury z informatyki.

Więcej

Youngcoder na XIV Zjeździe Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych

Jak co roku Youngcoder uczestniczył w Ogólnopolskim Zjeździe Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. W tym roku, wyjątkowo, zjazd odbył się w ... Warszawie.

Więcej

uk
uk